Dẻo Hạt Sen

Mã sản phẩm: S5

Giá: 34.000 vnđ

Dẻo Đậu Xanh (1/2 Trứng)

Mã sản phẩm: S6

Giá: 37.000 vnđ