Đậu Xanh (1/2 Trứng)

Mã sản phẩm: 6S

Giá: 40.000 vnđ

Thập Cẩm Jambon (1/2 Trứng)

Mã sản phẩm: 3S

Giá: 46.000 vnđ

Thập Cẩm Lạp Xưởng

Mã sản phẩm: 4S

Giá: 43.000 vnđ