Trăng Vàng Hồng Ngọc An Phú (Vàng)

Mã sản phẩm: HNV

Giá: 770.000 vnđ

Trăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh (Đỏ)

Mã sản phẩm: HND

Giá: 770.000 vnđ

Trăng Vàng Hồng Ngọc Tâm An (Xanh)

Mã sản phẩm: HNX

Giá: 570.000 vnđ

Trăng Vàng Hồng Ngọc An Bình (Tím)

Mã sản phẩm: HNAB

Giá: 570.000 vnđ