An Khang Phú Quý

Mã sản phẩm: HAP

Giá: 398.000 vnđ

AN KHANG PHÚ QUÝ

– Jambon Xá Xíu (2 Trứng – 210g),

– Lạp Xưởng Ngũ Hạt(2 Trứng – 210g),

– Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa (0 Trứng – 230g)

– Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa (1 trứng – 230g)