Hộp Trăng Yêu Thương 1

Mã sản phẩm: TYT1

Giá: 816.000 vnđ

Hộp Trăng Yêu Thương 1 bao gồm:

6D Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt 1 Trứng;

2D Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 1 Trứng;

5D Hạt Sen 1 Trứng;

9D Đậu Xanh Sầu Riêng 1 Trứng;

12D Đậu Xanh Chay;

15D Mè Đen 1 Trứng

Hộp Trăng Yêu Thương 1 1