Thông báo thay đổi tên giao dịch và địa chỉ website

Thông báo thay đổi tên giao dịch và địa chỉ website

  • 14/07/2016

Kính gửi: Quý khách hàng và quý đối tác! Trước hết, Mỹ Gia Lạc xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin dùng  sản phẩm của chúng tôi trong suốt chặng đường 8 năm qua. Sau 8 năm xây dựng và phát triển, Mỹ Gia Lạc dần dần đã trở thành nhà cung cấp uy tín trên thị…