Lễ Hộp Vĩ Nguyệt Vàng

Mã sản phẩm: 901

Giá: 480.000 vnđ

LỄ HỘP VĨ NGUYỆT VÀNG

Đào Sơn Vị Mè Đen (1 x 60g);

Đào Sơn Vị Đậu Đỏ (1 x 60g)

PMP Tiramisu (1 x 60g);

PMP Phô Mai (1 x 60g)

PMP Việt Quất (1 x 60g)

Lưu Sa Mứt Tắc Phô Mai (1 x 60g)

Lưu Sa Kim Sa Phô Mai (1 x 60g)

Lưu Sa Sữa Chua Dâu (1 x 60g)