Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh 1

Mã sản phẩm: A4A

Giá: 620.000 vnđ

Hộp bánh gồm có: Hạt Sen (1x200g); Thập Cẩm (1x200g); Kim Sa (1x200g); Hồng Trà Cổ Vị (1x200g)

Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh 1 1